همکار محترم بازنشسته شرکت مدیریت تولید

همکار محترم بازنشسته شرکت مدیریت تولید لطفا کسانیکه بلیط شرکت در جنگ شادی رمضان را دریافت ننموده اند،سریعا به کانون ادامه مطلب …

قابل توجه همکاران محترم بازنشسته شرکت مدیریت تولید برق یزد

قابل توجه همکاران محترم بازنشسته شرکت مدیریت تولید برق یزد   لطفاکسانی که بن ماه مبارک رمضان خود را دریافت ادامه مطلب …