بازنشستگان محترم

بازنشستگان محترم  لطفا جهت بازیدید نسخه های خود به قسمت نسخه های برگشتی رفته و اگر نام شما در آن لیست بود به کانون بازنشستگان صنعت برق استان یزد مراجعه فرمایید.

نظرها

هیچ نظری موجود نیست

نظر خود را بنویسیدنام:


دیدگاه شما: